VrijBRP

VrijBRP is een initiatief van Procura, dat aansluit op het rapport ‘Maak Waar!’ en het gedachtegoed van Common Ground, om gemeenten meer ruimte te geven hun (digitale) dienstverlening te verbeteren. Eind 2019 besloot Procura om haar bestaande software voor de Basisregistratie Persoonsgegevens als open source te publiceren en uit te breiden met nieuwe open BRP API’s. Het resultaat is vrijBRP: een open-source-oplossing waar meerdere partijen aan kunnen meewerken. De werking van de software is controleerbaar en de code is, onder strenge voorwaarden, toegankelijk voor de leden van de community. De oplossing voldoet aan alle gestelde voorwaarden en geeft gemeenten meer ruimte dan ooit om hun informatievoorziening en dienstverlening te moderniseren.

Waarom vrijBRP?

VrijBRP geeft antwoord op de huidige problematiek binnen de gemeentelijke informatietechnologie. Het IT-landschap is versnipperd en applicaties zijn duur en moeilijk te onderhouden. Bovendien kunnen gemeenten vaak niet snel genoeg met nieuwe technologieën inspringen op vragen uit de samenleving. Het is tijd om de BRP-applicatie open te breken en met een nieuwe en innovatieve oplossing te komen die we samen creëren en waar we samen aan werken.

Een platform voor iedereen

Door het vrijgeven van de broncode kunnen alle gemeentelijke data rechtstreeks bij de bron ontsloten worden. Er ontstaat een community van gemeenten, ketenpartners en marktpartijen die vrijBRP beheren en die samen bouwen aan de uitbreiding en verbetering van het platform.

VrijBRP in 2025

Laten we eens een sprong in de tijd maken. Het is 2025 en gemeenten zitten nog steeds op een eiland als het gaat over hun informatievoorziening. De markt ontmoedigt ondernemerschap en marktpartijen stellen zich dan ook afwachtend op. De kosten nemen toe en invloed hebben gemeenten niet. De risico’s liggen volledig op het bordje van de bestuurders. Inwoners vertrouwen in het digitale verkeer, ondanks de zorgen over gegevensbescherming, meer op private partijen dan op de overheid. Als we nu niet doorpakken en durven te veranderen, kan dit zo maar het toekomstbeeld zijn voor de gemeentelijke informatievoorziening. In dit document leggen wij gemeenten een keuze voor. Wij laten zien dat het ook anders kan. We zijn benieuwd wie er écht mee wil doen. De omstandigheden zijn nog nooit zo gunstig geweest. Het is nú of nooit!

Wil je meer weten over vrijBRP?