Merge request

De beslissing om de broncodes van vrijBRP uit te breiden of te verbeteren, gebeurt door een zogeheten Merge request of Pull request in te dienen. Dit soort verzoeken wordt beoordeeld door de technical board, die als gatekeeper controle houdt op wijzigingen. Deze commissie is ondergebracht bij de Stichting vrijBRP, die als doel heeft de kwaliteit en doorontwikkeling van vrijBRP te waarborgen. De founding partners en gemeenten zijn gezamenlijk lid van de stichting en bepalen onder welke voorwaarden de broncode kan worden gebruikt.

Wil je meer weten over vrijBRP?