Of we klaar zijn met vrijBRP?
Zijn we ooit klaar?

Publieksgeld? Dan ook publieke code. Waar je als samenleving voor betaalt, daar moet je als samenleving ook optimaal gebruik van kunnen maken. Dat is onze stelregel bij Conduction als het over open source gaat. Alleen: hoe moet je dit in de praktijk toepassen? Wat is slim, en vooral: wat is duurzaam? Iedereen kan besluiten licenties op te heffen, maar als je als leverancier vervolgens nog steeds de enige bent die met de software kan omgaan, blijft open source een wassen neus.

Wat we nodig hebben zijn koplopers die ook verantwoordelijkheid voor het vervolg willen nemen. En juist op het gebied van Burgerzakenapplicaties liggen er enorme kansen. Het vrijBRP-initiatief gaat iedereen aan en biedt bij uitstek kansen om je dienstverlening als gemeente te innoveren. Voor transparantie, vertrouwen vanuit de burger en überhaupt voor de toekomst is het belangrijk dat vrijBRP er komt.

De technologie maakt het mogelijk data te delen met partijen en digitaal toestemming te geven. Voorafgaand aan een huwelijk kun je als gemeente de getuigen een mail sturen: ‘Klopt het dat u getuige bent, wilt u zich even identificeren en stemt u in met dit huwelijk?’ Met ja en nee zou je al zoveel kunnen doen, het is een simpel mechanisme.

Er ligt al zoveel klaar, maar men is huiverig het toe te passen. Er is een cultuurverandering nodig, meebewegend met de maatschappelijke trend dat mensen op veel terreinen al gewend zijn aan toestemming geven voor hergebruik of koppeling van hun gegevens, mits ze het vertrouwen hebben dat er goed mee omgegaan wordt.

Stel dat je gaat verhuizen en je belt een verhuisbedrijf. Hoe handig is het dan als dit bedrijf je verhuisdatum en inschrijving op het nieuwe adres direct doorgeeft aan de gemeente? Jij krijgt vervolgens een mailtje vanuit de gemeente of je akkoord bent met de aanpassing en het is geregeld. Dat betekent dat je je als overheid dienstverlenend opstelt en je systemen toegankelijk maakt voor allerlei diensten van partijen. Daardoor raak je veel meer geïntegreerd in de samenleving.

VrijBRP voegt een heel nieuwe dimensie toe aan de Common Ground-ontwikkeling. Een vlaggenschip, opgezet door een private partij die aangeeft: ‘Zo moeten we het met zijn allen doen, ik laat mijn verdienmodel los’. Dat is een enorme stap. Vlaggenschepen waren tot nu toe gemeenten of de VNG, waarmee je in een kleine kring blijft. Met vrijBRP wordt die kring ineens veel groter, ontstaan ook voor andere marktpartijen nieuwe verdienmodellen en komen gelijkgestemden samen om samen verantwoordelijkheid te nemen voor het ‘ecosysteem’ van de overheid.

Waar we heen gaan is een open samenleving ook digitaal. We kunnen sneller ontwikkelen en  doorbouwen op wat er al staat en daarmee goedkoper uitkomen. Grootste uitdaging is in elk geval de verandering van de mindset. Gemeenten moeten leren loslaten. Geen baas meer willen zijn over de standaarden. Niet meer alles willen regisseren, maar op een heel andere manier regie voeren: niet over wat wordt gebouwd, maar hóe het wordt gebouwd. Onderdeel worden van een community die elkaar structureel vooruithelpt.

Matthias Oliveiro,
Partner bij Conduction
– een startup die technische oplossingen ontwikkelt voor maatschappelijke vraagstukken.