Procura geeft broncode BRP vrij

Procura geeft vandaag de broncode van haar BRP-applicatie vrij. Het is de eerste, grote stap richting een vrij beschikbaar en open BRP (vrijBRP). Procura, leverancier van onder andere BRP-software, loopt hiermee voorop.

In de Basisregistratie Personen (BRP) vinden gemeenten, burgers en organisaties als de Belastingdienst informatie over wonen, werken en toeslagen. Procura wil met het openstellen van de code van haar BRP-software een vrijBRP realiseren. De ambitie is een community te vormen van gemeenten en marktpartijen die samen een vrijBRP beheren. Door een vrije informatiestroom krijgen gemeenten zelf meer grip op hun IT en wordt het voor hen makkelijker om te innoveren.

GitHub

Het realiseren van deze droom is nu dichterbij gekomen want vrijBRP is als Open Source Software vanaf vandaag beschikbaar op GitHub. De gepubliceerde code is door het gerenommeerde bedrijf Omnext geanalyseerd en gekwalificeerd als veilige en bruikbare code.

Nieuwe mogelijkheden

Met de open broncode biedt Procura de mogelijkheid haar BRP-software zeer uiteenlopend in te zetten. Ook krijgen nieuwe technologiebedrijven of IT-leveranciers de mogelijkheid om slim, snel en eenvoudig oplossingen te ontwikkelen voor de gemeentelijke informatievoorziening. Voor burgers betekent de oplossing dat er meer interactie met gemeenten mogelijk wordt.

Procura werkt al tientallen jaren samen met gemeenten aan digitale administraties. Met het oog op een vrijBRP publiceert ze nu een volwassen applicatie die een robuuste basis legt en de continuïteit van de gemeentelijke bedrijfsvoering en dienstverlening aan inwoners niet in gevaar brengt.

Common Ground

Conxillium, een groep van acht bedrijven (waaronder Procura) die zich hebben gespecialiseerd in hoogwaardige software voor de lokale overheid, tekende eerder al het Common Ground-groeipact. Common Ground staat voor een hervorming van de gemeentelijke informatievoorziening, waar met name transparantie en een andere manier van omgaan met (persoons)gegevens belangrijke pijlers zijn. In het groeipact gaan gemeenten, leveranciers en netwerkorganisaties de samenwerking aan om actief de uitgangspunten van Common Ground waar te maken.