VrijBRP is hard nodig
als succesverhaal

Het is het begin van een ideale wereld volgens de Common Ground-principes: leveranciers die hun codes vrij beschikbaar stellen. Dat maakt de weg vrij voor open samenwerken, open innovatie, zonder leverancier lock-ins. Procura heeft dit begrepen en is met het beschikbaar stellen van de broncode van hun BRP-applicatie dan ook een pionier.

Al te lang zit de overheid in een impasse waarin zij – gechargeerd gesteld – wordt gezien als melkkoe. Door vendor locking en licentierecht is zij afhankelijk van leveranciers en is er geen exit-plan.
IT-systemen zijn onnodig duur, prijzen worden eenzijdig verhoogd en de overheid is compleet overgeleverd aan een beperkt aantal aanbieders. Wil de overheid niet meer samenwerken met een bepaalde partij? Prima, dan wordt de software ook weggenomen. Dat model is achterhaald, al was het maar omdat het innovatie in de weg staat. Ik denk dat Procura een van de eerste leveranciers is die dat echt beseft én ernaar handelt.

Procura doet met haar vrijBRP-initiatief immers afstand van haar intellectueel eigendom, draagt het eigenaarschap over aan een community van gebruikers en wil vooral dat hun ‘kind’ goed landt. Als de code ‘afsterft’, betekent dat immers het einde van hun dienstverlening. En het is die dienstverlening die centraal staat in het nieuwe businessmodel dat Procura voor ogen heeft. Dat draait om kwalitatief hoogwaardige service, toegevoegde waarde leveren en samen innoveren. Wat mij betreft een vooruitstrevend en transparant model.

Het is tijd voor transparantie in gemeentelijke ICT. Het is een persoonlijke drijfveer, een uitdaging als innovatiemanager en een unieke kans. Als overheden moeten we meer gaan delen, leren van anderen, hergebruiken van anderen, open innoveren. Dat kan alleen met open source. Ik zie het als de enige weg. En niet als doel, maar als middel.

Willen we de kans die Procura ons biedt benutten, dan moeten we nu tijd en energie steken in de doorontwikkeling van het initiatief. Er liggen genoeg vragen. Hoe organiseren we overdracht en onderhoud? Hoe betrekken we de markt bij het vervolg? En vooral: wie wordt eigenaar van de code? De stap van Procura is een belangrijke, maar kun je pas een succesverhaal noemen als we hier met elkaar een goed antwoord op formuleren.

We zitten eigenlijk nog in de fase van een businessplan dat nader uitgewerkt moet worden. Waarbij we ons moeten realiseren dat het geen eenvoudige opgave is om de IT-infrastructuur van burgerzaken opnieuw in te richten. Het gaat hier immers om het hart van de gemeentelijke informatievoorziening: de basisgegevens van personen. Maar als we dit goed doen, is juist die centrale positie een unieke kans om innovatieve, klantvriendelijker diensten te ontwikkelen en echt een digitale inhaalslag te maken. Kortom: het is heel belangrijk om van vrijBRP meer te maken dan een mooi initiatief: het moet een succesverhaal worden, dat zo breed mogelijk wordt opgepakt.

Bas de Boer,
Innovatiemanager Gemeente Haarlem