Over ons

Procura ondersteunt lokale overheden bij twee belangrijke verantwoordelijkheden: verkiezingen én burgerzaken.

Bij het organiseren van verkiezingen ontzorgt Procura met software en een compleet assortiment verkiezingsmaterialen en -accessoires.

Bij burgerzaken ligt de focus op het registreren, beheren en ontsluiten van basisregistraties. In dat perspectief nam Procura het initiatief om een community te vormen met gemeenten, marktpartijen en ketenpartners om samen een vrij beschikbaar BRP te ontwikkelen. Zelf stelt ze daarvoor de eigen broncode beschikbaar.

Materialen voor burgerzaken bestaan uit een breed assortiment formulieren, aktepapier en beveiligd papier voor Burgerzaken en de Burgerlijke Stand. Daarnaast kunnen gemeenten verschillende soorten huwelijksboekjes, stempels en hoesjes voor ID, rijbewijs en paspoort bestellen.

Ga voor meer informatie naar de website van Procura.