Over de Stichting vrijBRP

De missie van de Stichting vrijBRP is om de ontwikkeling van vrijBRP te ondersteunen, te bevorderen en te vertegenwoordigen. Een van de taken is het beslissen over voorgestelde uitbreiding van het vrijBRP platform.
Alle leden van de stichting kunnen meebeslissen over de roadmap, ‘merge of pull requests’ die vanuit de open source community ingestuurd worden en juridische en andere governance om de doorontwikkeling en beheer van vrijBRP te garanderen. Een andere belangrijke taak is het regelen van het intellectueel eigendomsrecht van bijdragen aan het vrijBRP. Zo voorkomen we dat één partij het alleenrecht op (delen van) de broncode krijgt.

De stichting vrijBRP is momenteel in oprichting. Meerdere gemeenten werken nu samen om de stichting in te richten en vorm te geven. Wil je meer weten over de stichting vrijBRP? Bel of mail Mike de Ruiter: 06 – 34 84 16 72 of mike.de.ruiter@procura.nl

Wil je meer weten over de werking van vrijBRP?