Voor bestuurders en inwoners

Veel inwoners zijn afhankelijk van de dienstverlening van de overheid. Bijvoorbeeld voor het ontvangen van een uitkering of toewijzing van een woning. De overheid maakt voor deze diensten gebruik van de officiële registratie van Nederlandse inwoners, de BRP (Basisregistratie Persoonsgegevens). Gemeenten – en specifiek de afdelingen Burgerzaken – zijn verantwoordelijk voor een actuele en betrouwbare registratie van deze gegevens. Met de vrijBRP-software kunnen ze persoonsgegevens zorgvuldig beheren en veilig uitwisselen met andere overheden als die daar recht op hebben.

Open source

Omdat vrijBRP een open source applicatie is kunnen gemeenten sneller en beter nieuwe digitale diensten ontwikkelen. De code is namelijk openbaar en componenten kunnen telkens gebruikt en verbeterd worden. Daarnaast is vrijBRP ook makkelijk te koppelen met andere applicaties. Hierdoor kunnen gemeenten keuzes maken waarbij techniek geen obstakel meer vormt maar juist een versneller is voor innovatie. Zo komen we samen tot een optimale digitale dienstverlening voor de inwoner!

Wil je meer weten over de werking van vrijBRP?