Voor managers en gebruikers

De afdeling Burgerzaken speelt een belangrijke rol bij de dienstverlening aan inwoners van een gemeente. Denk aan de aangifte van geboorte, het registreren van een huwelijk of partnerschap en het verkrijgen van een wettelijk document. Daarnaast is de afdeling Burgerzaken ook verantwoordelijk voor een correcte vastlegging van verschillende rechtsfeiten. Een betrouwbare en actuele registratie van persoonsgegevens is daarom cruciaal.

Digitalisering biedt gemeenten kansen om de dienstverlening toegankelijker en eenvoudiger te maken en zo het contact met inwoners te versterken. VrijBRP biedt ze daarbij een robuuste basis. Het is een bewezen pakket dat veilig beheer en goed afgeschermde gegevensuitwisseling mogelijk maakt, én gemeenten maximale ruimte biedt om zelf grip te houden op (door)ontwikkeling van vernieuwende applicaties en diensten.

Online dienstverlening en selfservice

VrijBRP bestaat in de basis uit de procesapplicatie BRP en moderne koppelmogelijkheden voor het aanbieden van online dienstverlening en selfservice aan burgers. Dit betekent niet dat vrijBRP in de basis geen eDiensten beschikbaar heeft. Samen met ons zusterbedrijf SIM bieden wij standaard eDiensten bij vrijBRP.

VrijBRP is open

Online dienstverlening vormgeven kan op heel veel verschillende manieren. Wij vinden met dat gemeenten de vrij keuze moeten hebben voor het aansluiten online diensten. Dat betekent dat wij met moderne koppelingen (API’s) met elke marktpartij/ leveranciers kunnen koppelen. Binnenkort zullen we voorbeelden van online dienstverlening op deze website met u delen. U als gemeenten bent in regie om de klantreis voor uw inwoners vorm te geven, de techniek kan het aan.

Wil je meer weten over vrijBRP?